Odtis

Pravno razkritje

 

Informacije v skladu z oddelkom 5 TMG

Čisti Sonček D.o.o.

Silva Soršak
Novo naselje 1C
16276 Pobegi, Koper.

Kontaktni podatki
Telefon: +386 041 685 346
E-pošta:cisti.soncek@gmail.com

Internetni naslov: https://cistisoncek.com/

Davčna številka

Identifikacijska številka za DDV v skladu z oddelkom 27a nemškega zakona o DDV
SI11533455

Regulirani / samostojni poklici

Naziv delovnega mesta: Digitalni prodajalec, računalničar, spletni razvijalec

Grafika in viri slik

https://www.freepik.com/https://www.flaticon.com/https://www.pexels.com/https://www.freeimages.com/


Izjava o omejitvi odgovornosti

Odgovornost za vsebino
Vsebina naših strani je bila ustvarjena z največjo skrbnostjo. Vendar ne moremo jamčiti za natančnost, celovitost ali aktualnost vsebine. V skladu z zakonskimi določbami smo tudi odgovorni za lastno vsebino na teh spletnih straneh. V zvezi s tem upoštevajte, da nismo dolžni spremljati posredovanih ali shranjenih informacij tretjih oseb ali preiskovati okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost. Na naše obveznosti, da odstranimo ali blokiramo uporabo informacij v skladu s splošno veljavno zakonodajo, to še vedno ne vpliva v skladu z odstavki 8 do 10 Zakona o televiziji (TMG).

Odgovornost za povezave
Za vsebino zunanjih povezav (do spletnih strani tretjih oseb) so odgovorni izključno operaterji povezanih strani. V času povezovanja nam niso bile očitne nobene kršitve. Če nam bo znana kakršna koli pravna kršitev, bomo ustrezno povezavo takoj odstranili.

avtorske pravice
Za naše spletne strani in njihovo vsebino velja nemška zakonodaja o avtorskih pravicah. Če ni izrecno dovoljeno z zakonom, je za vsako obliko uporabe, reprodukcije ali obdelave del, ki so predmet zaščite avtorskih pravic, na naših spletnih straneh potrebno predhodno soglasje zadevnega imetnika pravic. Posamezne reprodukcije dela so dovoljene samo za zasebno uporabo. Gradiva s teh strani so zaščitena z avtorskimi pravicami in vsaka nepooblaščena uporaba lahko krši zakone o avtorskih pravicah.